Hãy bắt đầu bằng việc viết ra những và tăng khả năng hoàn thành chúng lên 80%. Ngoài ra, chia sẻ mục tiêu của với những người khác và kiểm tra tiến độ của bản thân hàng tuần cũng rất quan trọng.

Mặc dù vậy, việc lựa chọn phương pháp đặt mục tiêu phải phù hợp với phong cách lãnh đạo của từng người. Nếu là bạn một “nhà lãnh đạo độc quyền”, bạn sẽ tự đưa ra các quyết định, tin tưởng vào khả năng phán đoán của bản thân mà không cần lắng nghe người khác, vì vậy bạn sẽ đặt ra những mục tiêu mà bạn cho là phù hợp và yêu cầu những người khác hướng tới mục tiêu đó. Nếu bạn là một “lãnh đạo tầm nhìn” bạn sẽ đặt ra các mục tiêu dài hạn trong hợp tác trong sự hợp tác cùng những người khác.
leadership

 Infographic: Entrepreneur, dịch bởi Thắng Nguyễn