STEPHEN KHOR

“Doanh nghiệp thành hay bại là đều do lãnh đạo”- John C. Maxwell

Là một tư vấn viên, giảng viên và diễn giả thuộc tổ chức chuyên nghiệp John C. Maxwell với hơn 12.000 hội viên trên khắp thế giới, và là một chuyên gia về Trí tuệ Cảm xúc (EQ), Ông Stephen Khor chuyên thực hiện các buổi huấn luyện, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tư vấn tập trung vào việc phát triển tiềm năng cá nhân và kỹ năng lãnh đạo cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, xử lý nước đồng thời thông qua việc tham dự vào các tổ chức Phi chính chủ / Phi lợi nhuận trong nhiều năm, Ông đã trải nghiệm và hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng lãnh đạo đối với sự thành công của doanh nghiệp. Mục tiêu của ông trong thời gian tới là tiếp tục phát triển kỹ năng lãnh đạo cho bản thân thông qua việc huấn luyện và đào tạo lớp trẻ nhằm giúp họ thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

Đọc thêm về Stephen Khor

TRẦN QUANG NGÂN

Anh Ngân có hơn 9 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo kỹ năng và quản lý giáo dục tại Trường Đại học và các công ty. Trong nhiều năm là Giảng viên đào tạo nội bộ của doanh nghiệp, anh không ngừng thêm giá trị cho hàng nghìn sinh viên cũng như tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình Khoa học Lãnh đạo của trường Đại học Northeastern (Mỹ), và sau đó được Đào tạo và chứng nhận trở thành Giảng viên của Tổ chức đào tạo Lãnh đạo The John Maxwell Team, anh luôn mong muốn được học hỏi và đào sâu những kiến thức lãnh đạo để làm giàu kiến thức cho bản thân và ngày càng phát triển.

Đọc thêm về ThS. Trần Quang Ngân