21 Laws | 21 nguyên tắc

21 nguyên tắc chính là “21 Nguyên tắc Vàng của Nghệ thuật Lãnh đạo”, một trong các quyển sách “gối đầu giường” về kỹ năng lãnh đạo của tác giả John C. Maxwell, chuyên gia hàng đầu thế giới về phát triển nghệ thuật lãnh đạo. Khi nghiên cứu về 5 cấp độ lãnh đạo, có thể bạn sẽ muốn biết các nguyên tắc này sẽ được ứng dụng ra sao cho mỗi cấp độ. Dưới đây là bảng tóm tắt để giúp bạn tham khảo trong quá trình phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân.

Làm thế nào để áp dụng 21 nguyên tắc lãnh đạo cho mỗi cấp bậc?

1. POSITION (QUYỀN HẠN)

Mọi người theo bạn vì họ buộc phải làm vậy

Nguyên tắc 1 – Nguyên tắc Cái nắp: Khả năng lãnh đạo quyết định mức độ hiệu quả. Chúng ta đều có những giới hạn về tiềm năng lãnh đạo. Thách thức ở đây là phát triển để đạt tối đa tiềm năng, từ đó giảm giới hạn.

Nguyên tắc 3 – Nguyên tắc Quá trình: Kỹ năng lãnh đạo phát triển hàng ngày – không phải trong một ngày. Chúng ta có thể được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo trong một ngày nhưng phát triển kỹ năng lãnh đạo là cả quá trình lâu dài. Khi áp dụng Nguyên tắc Quá trình, chúng ta hiểu rằng được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo chỉ là điểm khởi đầu.

Nguyên tắc 4 – Nguyên tắc Điều hướng: Ai cũng có thể lái tàu nhưng chỉ có lãnh đạo mới biết điều hướng. Khi đươc bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, chúng ta cần hiểu rõ mình chỉ mới bắt đầu quá trình và vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi.

2. PERMISSION (QUAN HỆ)

Mọi người theo bạn vì họ muốn vậy

Nguyên tắc 2 – Nguyên tắc Gây ảnh hưởng: Thước đo khả năng lãnh đạo thật sự chính là khả năng gây ảnh hưởng – Không hơn, không kém. Nếu xem xét bản chất của việc lãnh đạo, đó chính là khả năng gây ảnh hưởng. Nhờ khả năng này, lãnh đạo có thể giúp các thành viên cùng làm việc để đạt mục tiêu chung đem lại lợi ích cho tất cả mọi người liên quan.

Nguyên tắc 5 – Nguyên tắc Tạo thêm giá trị: Nhiệm vụ của lãnh đạo là tạo thêm giá trị cho người khác. Nhiều người khi bắt đầu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chỉ vì động cơ cá nhân. Khi đến Cấp bậc 2, lãnh đạo cần thực hành Nguyên tắc Tạo thêm giá trị bằng cách hỗ trợ, phát triển và tạo giá trị cho người khác.

Nguyên tắc 6 – Nguyên tắc nền tảng vững chắc: Lòng tin là nền tảng của lãnh đạo. Chúng ta không thể gây ảnh hưởng đối những người không tin tưởng chúng ta. Lòng tin chính là chất keo gắn kết mọi người. Lòng tin bắt đầu từ Cấp độ 2 và càng phát triển khi chúng ta tiến lên Cấp độ cao hơn.

Nguyên tắc 10 – Nguyên tắc kết nối: Lãnh đạo phải thể hiện cái tâm trước khi nhờ hỗ trợ. Kết nối là khả năng hiểu và đồng cảm với người khác theo cách sẽ giúp người lãnh đạo tăng khả năng ảnh hưởng.

3. PRODUCTION (KẾT QUẢ)

Mọi người theo bạn vì những gì bạn đã làm cho công ty hay tổ chức

Nguyên tắc 13 – Nguyên tắc Viễn cảnh: Chúng ta làm theo những gì chúng ta thấy. Khi nhân viên thấy lãnh đạo đạt kết quả, họ hiểu rằng bản thân họ cũng cần đạt kết quả. Khi tập thể cùng hướng đến kết quả, năng suất chung của mọi thành viên sẽ tăng lên.

Nguyên tắc 15 – Nguyên tắc Chiến thắng: Lãnh đạo luôn tìm ra cách giúp tập thể chiến thắng. Lãnh đạo ở Cấp bậc 3 luôn tìm ra cách thức gúp đội của mình đạt mục tiêu. Họ làm điêu này thường xuyên và không quản ngại những khó khăn, thử thách hay nghịch cảnh.

Nguyên tắc 16 – Nguyên tắc Thời điểm vàng: Lãnh đạo cần nhận biết thời điểm vàng. Khi thực hành Nguyên tắc này ở cấp bậc 3, lãnh đạo nhận biết khi nào thời điểm vàng đến để có hành động thích hợp – từ đó tạo ra kết quả tích cực và liên tục.

Nguyên tắc 17 – Nguyên tắc Ưu tiên: Lãnh đạo hiểu rằng làm việc không có nghĩa là đạt kết quả. Khi thực hiện nguyên tắc này, lãnh đạo hiểu rằng bận rộn không hẳn là hiệu quả nếu chúng ta không biết lập thứ tự ưu tiên và không tập trung vào những việc quan trọng giúp đem lại hiệu suất cao nhất cho bản thân và cả tập thể.

4. PEOPLE DEVELOPMENT (PHÁT TRIỂN)

Mọi người theo bạn vì những gì bạn đã làm cho họ

Nguyên tắc 11 – Nguyên tắc Lập nhóm thân cận: Tiềm năng phát triển của lãnh đạo dựa trên nhóm người thân tín. Nếu chúng ta có tầm nhìn lớn, chúng ta cần một nhóm người thân tín có năng lực để giúp mình đạt được mục tiêu. Những người thân cận này giống như thành viên gia đình thứ hai của chúng ta và sẽ giúp chúng ta trong công việc lãnh đạo để đạt những điều mong muốn.

Nguyên tắc 12 – Nguyên tắc Trao quyền: Chỉ những lãnh đạo mạnh mẽ tự tin mới biết trao quyền cho người khác. Chúng ta không thể tiến lên cấp bậc lãnh đạo số 4 nếu không biết cách trao quyền, tăng chức cho người khác và phát triển tiềm năng lãnh đạo trong họ.

Nguyên tắc 14 – Nguyên tắc Tín nhiệm: Nhân viên cần tín nhiệm lãnh đạo trước khi tin tưởng vào tầm nhìn. Không có gì truyền cảm hứng và đem lại nhiệt huyết cho nhân viên hơn là người lãnh đạo biết hỗ trợ, tạo giá trị và giúp họ phát triển tối đa tiềm năng để có thể phát huy năng lực lãnh đạo người khác.

5. PINNACLE (KÍNH TRỌNG)

Mọi người theo bạn vì kính trọng con người bạn và những gì bạn tạo dựng

Nguyên tắc 20 – Nguyên tắc Phát triển vượt bậc: Muốn phát triển theo cấp số cộng, dẫn dắt nhân viên – muốn phát triển theo cấp sô nhân, dẫn dắt lãnh đạo. Mỗi lần chúng ta phát triển được một người có khả năng lãnh đạo ở cấp độ 4, chúng ta thay đổi doanh nghiệp và tăng cơ hội thành công. Lý do là khi chúng ta đào tạo được đội ngũ lãnh đạo kế thừa, chúng ta không chỉ có được lãnh đạo mà còn tất cả những người đi theo họ.

Nguyên tắc 21 – Nguyên tắc Di sản: Giá trị lâu dài của người lãnh đạo được đánh giá bởi giá trị kế thừa. Mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta là tạo ra những gì có giá trị lâu dài. Ở cấp độ lãnh đạo 5, điều hiệu quả nhất mà chúng ta có thể làm chính là đầu tư để cải thiện cuộc sống của người khác.

Trích từ “5 Cấp bậc Lãnh đạo” (The Five Levels of Leadership) của John C. Maxwell.

Truy cập www.ELTD.com.vn để tìm hiểu thông tin các chương trình đào tạo về kỹ năng lãnh đạo và phát triển bản thân của John C. Maxwell.

ELTD-PNG

CÔNG TY ELTD

407/2 Sư Vạn Hạnh, Phường 12 – Quận 10 – TPHCM

Tel: +848 3868 0687

Fax: +848 3863 2539

Website: www.ELTD.com.vn

Email: info@eltd.com.vn