Blueprint to success: purpose vision and goal

Blueprint to Success: Purpose – Vision – Goal

Course Venue & Information

 • Số 8 Đường Nội Khu Mỹ Toàn 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
 • July 25, 2020
 • Saturday, 8AM to 5PM
 • 0902531666

Contact event manager

1 2 3 4

Tuition Fee

 • $79 Early Bird 10 remaining
 • $89 Group 5 remaining
 • $109 Individual 10 remaining
Book tickets

Book your tickets

Choose tickets
Early Bird
10
$79
One time registration allowed for this ticket
$0
Group
5
$89
One time registration allowed for this ticket
$0
Individual
10
$109
One time registration allowed for this ticket
$0
$0
Công ty TNHH ELTD | Account no: 0309000005157 | Bank: VID Public Bank Ho Chi Minh City Branch or TRAN TUYET OANH | Account no: 46598482 | Bank: VP Bank District 7 Branch, HCMC After transfered the money, please message to 0902.531.666 with your Fullname and Email address so we can process
Back to details
Thank you Kindly

Blueprint to Success: Purpose – Vision – Goal

Saturday, 8AM to 5PM
July 25, 2020

000000

ELTD Company

0902531666

info@eltd.com.vn

www.ELTD.com.vn

Organizer's other events

Blueprint to Success: Purpose – Vision – Goal

Saturday, 8AM to 5PM
July 25, 2020

PRINT

“The man who knows how will always have a job, the man who knows why will always be his boss.”

-Ralph Waldo Emerson.

Many people know that they need to make a change in their lives to success. However, they are more obsessed by the question of “How” rather than “Why.” The incredible content of this course will help you to figure out why the “Why” is the most crucial for your lives and you can achieve the success. They will also help you to look through the lenses of Purpose, Vision & Goal via exercises, thoughts, and provoking questions that will force you to dig deeper and make the pivotal change you desire for your own life, your job and your company.

“Người biết rõ ‘Làm sao’ sẽ luôn có việc làm, người biết rõ ‘Tại sao’ sẽ luôn là ông chủ của chính mình.”

 – Ralph Waldo Emerson.

Rất nhiều người biết họ cần thực hiện một thay đổi trong đời sống họ. Tuy nhiên, họ bị lấp đầy tâm trí bởi câu hỏi “Làm sao,” hơn là câu hỏi “Tại sao.” Nội dung tuyệt vời của khóa học này sẽ giúp bạn khám phá ra tại sao câu hỏi “Tại sao” là chìa khóa then chốt nhất cho cuộc đời bạn & làm sao nhìn xuyên qua lăng kính của Mục Đích, Tầm Nhìn & Mục Tiêu qua các bài tập và những câu hỏi động não sẽ khiến bạn phải đào sâu hơn và thực hiện sự thay đổi chính yếu mà bạn khao khát cho cuộc đời, công việc & công ty của mình.

COURSE OBJECTIVES

At the end of the program, participants are expected to
Cuối chương trình, học viên có thể ứng dụng các nội dung dưới đây

  • Gain awareness of “Why” / Nhận thức về câu hỏi “Tại sao”
  • Identify the border of Purpose, Vision, & Goal / Xác định biên giới của Mục Đích, Tầm Nhìn & Mục Tiêu 
  • See the journey steps of gaining Purpose, Vision, and Goal / Nhìn nhận quá trình các bước để đạt tới Mục Đích, Tầm Nhìn & Mục Tiêu
  • Build & strengthen them for themselves and their companiese /  Xây dựng, củng cố quy trình thực hiện các bước này cho bản thân và doanh nghiệp

FACILITATORS

MR. STEPHEN KHOR
Facilitator

EQ Practitioner Expert at SixSeconds Organization
Excutive Director of The John Maxwell Team
www.johnmaxwellgroup.com/stephenkhor

MR. NGAN TRAN
Training Assistant

John C. Maxwell’s Certified Coach, Teacher and Speaker
Master of Science in Leadership – Northeastern University USA

TRAINING SCHEDULE

Part 1: Crafting out the purpose, vision & goal

Knowing the technique of designing life through purpose, vision, goal

Part 2: Learn the skillset on goal setting & goal achieving

In this part you will learn the intellectual process & lawful process

Part 4: Breakthrough for the mindset

Knowing all techniques & knowledge is not enough, you need a new mindset to practice and drive yourself to success

Part 3: Use the tool to strengthen the ability to live your vision

What is your vision? Many people don’t have it. So start to look into your deep now

WHO SHOULD ATTEND

Senior Managers, Business Entrepreneurs, Professionals