Leading with EQ

Date

23 - 25 Sep 2020

Time

8:00 am - 5:00 pm

Labels

In-door Training

Cost

2,000,000.00VND

The event is finished.

Organizer

ELTD Company
Phone
0902531666
Email
info@eltd.com.vn
Website
http://www.ELTD.com.vn

Location

ELTD Company
Số 8 Đường Nội Khu Mỹ Toàn 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM
QR Code
INTRODUCTION
GIỚI THIỆU

Trí tuệ cảm xúc (Emotional Intelligence – EQ) được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Đối với các nhà lãnh đạo, ai có mức EQ cao không chỉ có khả năng gây ảnh hưởng tốt hơn mà còn cải thiện hiệu quả lãnh đạo của họ một cách đáng kể. Chương trình phát triển EQ bao gồm 3 khóa học tập trung vào việc phát triển EQ ở 3 cấp độ: cá nhân, nhóm và doanh nghiệp. Chương trình phát triển EQ đầu tiên tập trung vào cấp độ cá nhân của người lãnh đạo.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng trí thông minh cảm xúc có thể được học và tăng cường. Trong khi những người khác cho rằng đó là một đặc tính bẩm sinh.

Năm 1990, Peter Salovey và John D. Mayer đã định nghĩa trí tuệ cảm xúc là khả năng nhận diện cảm nhận, cảm xúc của chính mình và người khác. Người có EQ cao phân loại được cảm xúc và điều chỉnh suy nghĩ, hành động của mình cũng như người khác.

Dấu hiệu của EQ cao

Một cá nhân thông minh về cảm xúc sẽ là người nhạy cảm với các tín hiệu cảm xúc từ bên trong. Họ đồng thời cũng nhạy cảm với những cảm xúc từ môi trường xã hội bên ngoài.

  • Có sự ý thức cao về trạng thái cảm xúc của chính mình, thậm chí những cảm xúc tiêu cực như thất vọng, buồn bã…
  • Có thể xác định phân loại và quản lý những cảm xúc đó.
  • Tạo động lực cho bản thân.
  • Những người này cũng đặc biệt cảm nhận được cảm xúc mà người khác trải nghiệm.
  • Điều hòa đến cảm xúc trong những mối quan hệ của mình.

Những điều này có thể làm cho một người trở thành một người lãnh đạo hoặc đối tác trong tình yêu tốt hơn. May mắn thay, nhiều chứng cứ cho thấy những kỹ năng này có thể được mài giũa.

OBJECTIVES
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khóa học này giúp học viên hiểu rõ và áp dụng vào thực tế các nội dung dưới đây:

  • Mô hình EQ và các năng lực của người lãnh đạo có EQ cao
  • Giao tiếp bằng Trí tuệ Cảm xúc
  • Xây dựng niềm tin và kỹ năng lắng nghe
  • Chuyển hóa và thay đổi để phát triển bản thân

Đối tượng

  • Chương trình ưu đãi đặc biệt cho sinh viên và người đi làm có kinh nghiệm dưới 5 năm làm việc
 
SCHEDULE
THỜI LƯỢNG
  • Chương trình học bao gồm 2 ngày
  • Thời gian: 8:00 – 17:00
  • Thời gian Khai giảng: 23 & 25/9/2020
METHODOLOGY
PHƯƠNG PHÁP

Methodology

We utilize the Change MAP to structure programs.  Here is an article on how we structure transformational learning using the MAP.  MAP stands for “Management Process”; the model provides framework to drive transformation through three stages.  

 

change_map_10-clearPhase 1 – Engage

In this stage, the goal is to build buy in to a plan.

Typically this requires definition of the current status using metrics and assessments (such as “Organizational Vital Signs”) to create a clear, accurate understanding of the current reality from a logical as well as emotional level.  These metrics then are used to define the goals of the first iteration of the change cycle.

Since most change fails due to lack of engagement of people, this phase is all about enrollment. At a logical level, it’s moving from definition to strategy.  At an emotional level it’s about people feeling heard, acknowledging the frustration, and building a seed of hope.  People need to begin to feel that change is possible.  

 

Phase 2 – Activate

Based on the awareness and readiness created in phase 1, the next step is to create new successes by generating new knowledge, attitudes, and skills.   Typically, this phase requires learning — new insight to see differently, shared vocabulary to communicate about what’s driving people, and new skills to build strong, healthy relationships.

In this phase, one of the key challenges is maintaining focus.  A “training” is not enough to create change — it takes a process.  We recommend a blended-learning approach with assessments, exceptionally powerful learning experiences, and personalized and small-group coaching to go from awareness into action.

In this phase, it’s also important to build organizational capacity.  While outside facilitators and coaches can be effective, to “bake in” new approaches, ultimately internal colleagues need to take up the battle cry.  Using effective “train the trainer” processes and creating collaboration between outside experts and internal champions, process leaders develop inside the organization.

In this phase, the goal is to experience success — for people to go into action and to experience for themselves that their change is working.  

 

Phase 3 – Reflect

“Reflect” is about mining the previous phases.  Return to the metrics collected, re-measure, identify progress.  Examine the results from both logical and emotional lenses.  Learn — learning doesn’t require success, it requires curiosity.  Show ROI.

Typically, people think of change as something that is planned then executed, and that’s it.  In reality, we know that high performing organizations don’t just make a change, they become good at change.  This phase is key to that transformation because here the organization mines the successes and failures of the previous stages and then builds on those for the next round.  This increases forward momentum — and accuracy.

The goal of this phase is to lock-in the wins — to be clear about the successes and failures and then to build on those to propel the change to the next level.

REGISTRATION
ĐĂNG KÝ

 

Please fill in your information